04-652 1125 samb. 1259

Keahlian & Yuran

Keahlian pertubuhan ini terbuka kepada:

  1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP), untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di institudi-institusi pendidikan kerajaan dan bantuan kerajaan.
  2. PPP yang dirujuk di perkara (1) yang telah pencen.
  3. PPP yang dirujuk di perkara (1) yang sedang berkhidmat di Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah atau Pejabat Pelajaran Bahagian.
  4. Setiap ahli akan diberikan kad keahlian.
  5. Yuran tahunan ialah sebanyak RM12.00 (Ringgit Malaysia Dua Belas Sahaja) dan hendaklah dibayar kepada bendahari Cawangan selewat-lewatnya pada 28 Februari setiap tahun.

Borang keahlian boleh diperolehi di pautan Muat Turun.